2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendjéről - A bizonylat megőrzése

47. § (1) A 44. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles őrizni.

(8) Az e § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt kötelezettség az iratok eredeti példányára, vagy - ha azt jogszabály nem zárja ki - eredeti példány hiányában a külön jogszabályban előírt módon, elektronikus úton előállított hiteles másolatára vonatkozik. Az adóigazgatási eljárásban az irat eredeti példánya - ha annak megőrzését jogszabály nem írja elő, és adózó azzal nem rendelkezik - nem kérhető.

Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 304. §. Hatályos: 2012. január 1-től.

Ismerje meg a folyamatot
e-Iktatóval!
Ismerje meg a folyamatot
papír alapon!

Elektronizált dokumentum iktatási folyamat1./3 lépés

Postabontás és digitalizálás

A napi postán érkező dokumentumok bontása és szkennelése.

SzkennelésA dokumentum már elektronikusVége!

Elektronizált dokumentum iktatási folyamat2./3 lépés

Iktatás

A szkennelt dokumentumok átemelése az Iktatóba, főbb adatok megadásával egyenként iktatás.

További folyamatokVége!

Elektronizált dokumentum iktatási folyamat3./3 lépés

Jóváhagyás, könyvelés

Elektronikus úton automatikusan elindul a jóváhagyási folyamat és ezzel egy időben a dokumentumok átkerülnek a pénzügyi-logisztikai ügyviteli rendszerbe.

e-MailERPVisszakeresésVége!

Papír alapú dokumentum iktatási folyamat1./5 lépés

Postabontás és Iktatás postakönyvben

A napi postán érkező dokumentumok bontása és manuális iktatás a postakönyvben.

FénymásolásVége!

Papír alapú dokumentum iktatási folyamat2./5 lépés

Sokszorosítás

Dokumentumok fénymásolása, hogy minden felelős, jóváhagyó, könyvelő kaphasson egy példányt.

SzétosztásVége!

Papír alapú dokumentum iktatási folyamat3./5 lépés

Felelősök szerinti szétosztás

A fénymásolt példányokat szét kell küldeni a felelősöknek.

RögzítésVége!

Papír alapú dokumentum iktatási folyamat4./5 lépés

Ügyviteli rendszerben rögzítés

A dokumentumokat a pénzügyi-logisztikai ügyviteli rendszerbe is rögzíteni kell.

VárakozásVége!

Papír alapú dokumentum iktatási folyamat5./5 lépés

Várakozás jóváhagyásra, számla keresés

A jóváhagyási protokoll kivárása, hogy megérkezzen a pénzügyi teljesítéshez a pénzügyre a papíron jóváhagyott számla.

Vége!